پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 18 ضخامت 3 شاخه 6 متری

  • کد محصول qtpwxx
  • طول شاخه 6 متر
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل اصفهان
  • وزن تقریبی 46
  • ضخامت 3
  • ارتفاع 18
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 18 ضخامت 3 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 18 ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 18 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 20 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 22 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 18 ضخامت 3 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 20 ضخامت 3 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان
پروفیل زد(z) ورق فولاد مبارکه ارتفاع 22 ضخامت 3 شاخه 6 متری پروفیل زد(z) اصفهان 0 تومان