پروفیل درب و پنجره(پروفیل لنگه دری) ضخامت 2 شاخه 6 متری

  • کد محصول 1abn9j
  • طول شاخه 6 متر
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل اصفهان
  • وزن تقریبی 14.8
  • ضخامت 2
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل درب و پنجره(پروفیل لنگه دری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل لنگه دری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل لنگه دری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره انبار/ اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل سپری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل سپری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره انبار/ اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل چهارچوبی) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره انبار/ اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل چهارچوبی) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(چهارچوب فلزی ساده) ضخامت 2 شاخه 6.6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(چهارچوب فلزی فرانسوی) ضخامت 2 شاخه 6.6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان