ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 6 میلیمتر

  • کد محصول okzls7
  • سایز 6
  • طول شاخه 6 متر
  • واحد کیلوگرم
  • ضخامت 5
  • آلیاژ 304L
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 6 میلیمتر ناودانی 6 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 4 عرض 4 میلیمتر ناودانی 4 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 5 میلیمتر ناودانی 5 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 6 میلیمتر ناودانی 6 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 8 میلیمتر ناودانی 8 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 10 میلیمتر ناودانی 10 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 12 میلیمتر ناودانی 12 0 تومان
ناودانی 4 اروپا 6 متری ناودانی 4 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 5 اروپا 6 متری ناودانی 5 بنگاه تهران اروپا 0 تومان