میلگرد ساده سایز 10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری

  • کد محصول r3jl3j
  • سایز 10
  • برند فولاد متین
  • طول شاخه 6 متر
  • محل تحویل بنگاه تهران
  • واحد کیلوگرم
  • حالت شاخه 6 متری
  • استاندارد A1
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد ساده سایز 10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 10 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 6.5 ملایر A1 کلاف میلگرد ساده 6.5 بنگاه تهران ملایر 17,248 تومان
میلگرد ساده سایز 10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 10 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 12 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 12 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 14 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 14 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 16 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 16 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 18 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 18 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 20 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 20 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 22 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 22 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بورس آهن