قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری

  • کد محصول 66th1v
  • سایز 60*60
  • طول شاخه 6 متر
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل کارخانه
  • وزن تقریبی 24.4
  • ضخامت 2
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 60*60 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 20*20 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*40 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*80 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 60*60 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 70*70 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 70*70 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 80*80 ضخامت 2 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 80*80 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 20*20 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 20*20 کارخانه 0 تومان
قوطی گالوانیزه 40*40 ضخامت 2.5 شاخه 6 متری قوطی گالوانیزه 40*40 کارخانه 0 تومان