قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری

  • کد محصول ag3ude
  • سایز 30*20
  • طول شاخه 6 متر
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل تهران
  • ضخامت 0.9 الی 1.25
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 30*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 20*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 20*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 30*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 30*30 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 30*30 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 40*20 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 40*20 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 40*40 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 40*40 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 50*50 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 50*50 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 60*40 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 60*40 تهران 0 تومان
قوطی صنعتی با ورق روغنی(قوطی مبلی) 60*60 ضخامت 0.9 الی 1.25 شاخه 6 متری قوطی صنعتی 60*60 تهران 0 تومان