تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری

  • کد محصول jyrjm0
  • سایز 100 میلی متر
  • برند ذوب آهن اصفهان
  • طول شاخه 12 متر
  • واحد کیلوگرم
  • محل تحویل ذوب آهن - اصفهان
  • وزن تقریبی 200 کیلوگرم
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 100 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 100 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 120 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 120 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 140 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 140 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 23,900 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 160 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 160 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 180 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 180 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 200 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 200 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 24,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 220 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 220 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 240 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 240 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن بورس آهن