بست داربستی سبک

  • کد محصول kelj28
  • واحد عدد
  • محل تحویل کارخانه تهران
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
بست داربستی سبک لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
H بست آهنگیر لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
بست داربستی سبک لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
رابط 17 سانتی لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
بست داربستی سنگین لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
رابط 20 سانتی لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
بست گردون لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
مغزی داربست لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان