ناودانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

قیمت ناودانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 4 عرض 4 میلیمتر ناودانی 4 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 5 میلیمتر ناودانی 5 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 6 میلیمتر ناودانی 6 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 8 میلیمتر ناودانی 8 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 10 میلیمتر ناودانی 10 0 تومان
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 12 میلیمتر ناودانی 12 0 تومان
ناودانی 4 اروپا 6 متری ناودانی 4 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 5 اروپا 6 متری ناودانی 5 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 8 اروپا 12 متری ناودانی 8 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 10 اروپا 12 متری ناودانی 10 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 12 اروپا 12 متری ناودانی 12 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 14 اروپا 12 متری ناودانی 14 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 16 اروپا 12 متری ناودانی 16 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 16 اروپا 12 متری ناودانی 16 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 18 اروپا 12 متری ناودانی 18 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 20 اروپا 12 متری ناودانی 20 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 22 اروپا 12 متری ناودانی 22 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 24 اروپا 12 متری ناودانی 24 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 26 اروپا 12 متری ناودانی 26 - اروپا 0 تومان
ناودانی 28 اروپا 12 متری ناودانی 28 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 30 اروپا 12 متری ناودانی 30 - اروپا 0 تومان
ناودانی 32 اروپا 12 متری ناودانی 32 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 35 اروپا 12 متری ناودانی 35 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 38 اروپا 12 متری ناودانی 38 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 40 اروپا 12 متری ناودانی 40 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 65 اروپا 12 متری ناودانی 65 بنگاه تهران اروپا 0 تومان
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 8 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 10 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 12 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 14 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 16 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 18 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 20 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 22 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری ناودانی 24 بنگاه تهران 0 تومان
ناودانی 14 فایکو 12 متری ناودانی 14 بنگاه تهران فایکو 0 تومان
ناودانی 18 فایکو 12 متری ناودانی 18 بنگاه تهران فایکو 0 تومان
ناودانی 20 فایکو 12 متری ناودانی 20 بنگاه تهران فایکو 0 تومان
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری کارخانه ناودانی 5 کارخانه اسپیرال 0 تومان
ناودانی 6 اسپیرال 6 متری کارخانه ناودانی 6 کارخانه اسپیرال 0 تومان
ناودانی سنگین 6 اسپیرال 6 متری کارخانه ناودانی 6 کارخانه اسپیرال 0 تومان
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 6 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 6 شکفته 6 متری ناودانی 6 بنگاه تهران شکفته 17,523 تومان
ناودانی 8 شکفته 6 متری ناودانی 8 بنگاه تهران شکفته 17,523 تومان
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 8 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه ناودانی 10 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 10 شکفته 6 متری ناودانی 10 بنگاه تهران شکفته 17,523 تومان
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 10 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه ناودانی 12 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 12 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 12 شکفته 6 متری ناودانی 12 بنگاه تهران شکفته 17,523 تومان
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه ناودانی 14 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 14 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 14 شکفته 6 متری ناودانی 14 بنگاه تهران شکفته 17,523 تومان
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه ناودانی 16 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه ناودانی 16 کارخانه شکفته 16,789 تومان
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناودانی 8 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناودانی 8 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناودانی 10 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناودانی 10 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناودانی 12 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناودانی 12 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناودانی 14 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناودانی 14 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناودانی 16 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناودانی 16 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
محصول تیر آهن 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان