نبشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

قیمت نبشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 3 میلی متر شاخه 6 متری نبشی 20*20 0 تومان
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 30*30 ضخامت 3 میلی متر شاخه 6 متری نبشی 30*30 0 تومان
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 40*40 ضخامت 4 میلی متر شاخه 6 متری نبشی 40*40 0 تومان
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 50*50 ضخامت 5 میلی متر شاخه 6 متری نبشی 50*50 0 تومان
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 80*80 ضخامت 8 میلی متر شاخه 6 متری نبشی 80*80 0 تومان
نبشی 6 60*60 آونگان شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه آونگان 16,789 تومان
نبشی 8 80*80 آونگان شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه آونگان 16,789 تومان
نبشی 10 100*100 آونگان شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه آونگان 16,789 تومان
نبشی 12 120*120 آونگان شاخه 6 متری نبشی 120*120 کارخانه آونگان 16,789 تومان
نبشی 3 30*30 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 30*30 بنگاه تهران ظهوریان 17,340 تومان
نبشی 3 30*30 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 30*30 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 4 40*40 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 4 40*40 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 40*40 بنگاه تهران ظهوریان 17,340 تومان
نبشی 5 50*50 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 50*50 بنگاه تهران ظهوریان 17,340 تومان
نبشی 5 50*50 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 6 60*60 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 6 60*60 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 60*60 بنگاه تهران ظهوریان 17,340 تومان
نبشی 8 80*80 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 80*80 بنگاه تهران ظهوریان 17,340 تومان
نبشی 8 80*80 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 10 100*100 ظهوریان شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه ظهوریان 0 تومان
نبشی 2 30*30 اسپیرال شاخه 6 متری نبشی 30*30 کارخانه اسپیرال 17,303 تومان
نبشی 2 40*40 اسپیرال شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه اسپیرال 17,331 تومان
نبشی 3 30*30 اسپیرال شاخه 6 متری نبشی 30*30 کارخانه اسپیرال 0 تومان
نبشی 3 40*40 اسپیرال شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه اسپیرال 17,065 تومان
نبشی 4 40*40 اسپیرال شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه اسپیرال 17,046 تومان
نبشی 3 30*30 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 30*30 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 3 40*40 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه ناب تبریز 16,881 تومان
نبشی 3 45*45 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 45*45 کارخانه ناب تبریز 16,973 تومان
نبشی 3 50*50 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 3 60*60 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه ناب تبریز 16,973 تومان
نبشی 4 40*40 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه ناب تبریز 16,698 تومان
نبشی 4 45*45 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 45*45 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 4 50*50 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه ناب تبریز 16,698 تومان
نبشی 4 60*60 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه ناب تبریز 16,789 تومان
نبشی 4 70*70 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 5 7.5*7.5 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 7.5*7.5 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 5 45*45 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 45*45 کارخانه ناب تبریز 16,881 تومان
نبشی 5 50*50 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه ناب تبریز 16,606 تومان
نبشی 5 60*60 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه ناب تبریز 16,698 تومان
نبشی 5 70*70 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 6 7.5*7.5 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 7.5*7.5 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 6 50*50 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه ناب تبریز 16,973 تومان
نبشی 6 60*60 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 6 70*70 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 6 80*80 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 7 70*70 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه ناب تبریز 16,606 تومان
نبشی 7 80*80 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 7 100*100 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه ناب تبریز 16,835 تومان
نبشی 8 80*80 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 8 100*100 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه ناب تبریز 0 تومان
نبشی 10 100*100 ناب تبریز شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه ناب تبریز 16,606 تومان
نبشی 3 30*30 شکفته شاخه 6 متری نبشی 30*30 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 3 30*30 شکفته شاخه 6 متری نبشی 30*30 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 4 40*40 شکفته شاخه 6 متری نبشی 40*40 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 4 40*40 شکفته شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 5 50*50 شکفته شاخه 6 متری نبشی 50*50 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 5 50*50 شکفته شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 6 60*60 شکفته شاخه 6 متری نبشی 60*60 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 6 60*60 شکفته شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 8 80*80 شکفته شاخه 6 متری نبشی 80*80 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 8 80*80 شکفته شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 8 80*80 شکفته شاخه 12 متری نبشی 80*80 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 10 100*100 شکفته شاخه 6 متری نبشی 100*100 بنگاه تهران شکفته 17,432 تومان
نبشی 10 100*100 شکفته شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 10 100*100 شکفته شاخه 12 متری نبشی 100*100 کارخانه شکفته 0 تومان
نبشی 3 40*40 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه آریان فولاد 16,881 تومان
نبشی 4 40*40 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 40*40 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 4 40*40 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 40*40 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
نبشی 4 50*50 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 5 50*50 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 50*50 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
نبشی 5 50*50 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 50*50 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 5 60*60 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 5 70*70 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 6 60*60 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 60*60 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 6 60*60 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 60*60 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
نبشی 7 70*70 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 70*70 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 8 80*80 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 80*80 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 8 80*80 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 80*80 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
نبشی 10 100*100 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 100*100 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
نبشی 10 100*100 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 100*100 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 12 120*120 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 120*120 کارخانه آریان فولاد 16,652 تومان
نبشی 12 120*120 آریان فولاد شاخه 6 متری نبشی 120*120 بنگاه تهران آریان فولاد 17,340 تومان
محصول تیر آهن 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان