شمش

قیمت شمش
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر st۳۷ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,150 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر st۵۲ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,150 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر MO۴۰ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,350 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر ۷۰CR۲ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 0 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر CK۴۵ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 16,750 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر CK۶۰ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 16,750 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 قم 16,300 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 سمنان 16,200 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 ساوه 16,300 تومان
شمش فولاد ابعاد 150*150 میلی متر 5SP طول 12 متر شمش 150*150 قزوین 16,300 تومان
شمش فولاد ابعاد 150*150 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 150*150 یزد 16,200 تومان
شمش فولاد ابعاد 100*100 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 100*100 یزد 16,200 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 یزد 16,150 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 16,200 تومان
شمش فولاد ابعاد 120*120 میلی متر 5SP طول 12 متر شمش 120*120 اصفهان 16,200 تومان
شمش فولاد ابعاد 150*150 میلی متر 5SP طول 12 متر شمش 150*150 اصفهان 16,250 تومان