لوله گازی

قیمت لوله گازی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله گازی توکار سایز 1.2اینچ ضخامت 2.8 شاخه 6 متری لوله گازی 1.2 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی توکار سایز 3.4 اینچ ضخامت 2.9 شاخه 6 متری لوله گازی 3.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی توکار سایز 1 اینچ ضخامت 3.4 شاخه 6 متری لوله گازی 1 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی توکار سایز 1/1.4 اینچ ضخامت 3.6 شاخه 6 متری لوله گازی 1/1.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی توکار سایز 1/1.2 اینچ ضخامت 3.7 شاخه 6 متری لوله گازی 1/1.2 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی توکار سایز 2 اینچ ضخامت 3.9 شاخه 6 متری لوله گازی 2 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 1.2 اینچ ضخامت 2.65 شاخه 6 متری لوله گازی 1.2 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 3.4 اینچ ضخامت 2.65 شاخه 6 متری لوله گازی 3.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 1 اینچ ضخامت 3.25 شاخه 6 متری لوله گازی 1 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 1/1.4 اینچ ضخامت 3.25 شاخه 6 متری لوله گازی 1/1.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 1/1.2 اینچ ضخامت 3.25 شاخه 6 متری لوله گازی 1/1.2 inch اصفهان 0 تومان
لوله گازی روکار سایز 2 اینچ ضخامت 3.65 شاخه 6 متری لوله گازی 2 inch اصفهان 0 تومان