لوله جداره چاه

قیمت لوله جداره چاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله جداره چاه سایز 6 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 6 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 8 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 8 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 10 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 10 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 12 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 12 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 12 اینچ ضخامت 8 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 12 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 14 اینچ ضخامت 6 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 14 inch 0 تومان
لوله جداره چاه سایز 14 اینچ ضخامت 8 شاخه 6 متری لوله جداره چاه 14 inch 0 تومان