قوطی ستونی

قیمت قوطی ستونی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قوطی ستونی 130*130 ضخامت 3 شاخه 12 متری قوطی ستونی 130*130 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 4 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3.8 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3.5 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 3 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 2.8 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان
قوطی ستونی 140*140 ضخامت 2.65 شاخه 12 متری قوطی ستونی 140*140 اصفهان 0 تومان