زیگزاگ و حرارتی

قیمت زیگزاگ و حرارتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
حرارتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 55 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 55 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 65 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 65 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 75 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 75 انبار اصفهان آهن 0 تومان