نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 ورق 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 700,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 ورق 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 135,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میله گرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 390,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میله گرد 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 135,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میله گرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 5 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
ورق سیاه 2.5 رول 1250 ورق 1250 کارخانه تهران فولاد مبارکه 700,000 تومان
ورق سیاه 2 رول 1000 ورق 1000 کارخانه تهران فولاد مبارکه 135,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 میله گرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 390,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 میله گرد 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 135,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 میله گرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 5 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
محصول پروفیل 20*10 کارخانه تهران تعاونی فولاد علویجه 1,500,000 تومان
کارشناس های بورس آهن
دسترسی سریع به کارشناس های بورس آهن از بخش ذیل امکان پذیر است
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم