نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
عرشه فولادی تاراز شهرکرد ضخامت 0.80 عرض 1250 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز شهرکرد 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 0.90 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 1 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 1.25 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 3 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 4 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 5 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 9 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 0.3 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 0.4 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 0.5 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 0.6 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 0.8 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 1 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 2 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
ورق آلومینیوم 1050 آلومینیوم پارس ضخامت 4 میلی متر عرض 1 ورق آلومینیوم انبار تهران آلومینیوم پارس 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد ساده سایز 6.5 ملایر A1 کلاف میلگرد ساده 6.5 بنگاه تهران ملایر 17,248 تومان
میلگرد ساده سایز 10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 10 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 12 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 12 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 14 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 14 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 16 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 16 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 18 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 18 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 20 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 20 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
میلگرد ساده سایز 22 فولاد متین A1 شاخه 6 متری میلگرد ساده 22 بنگاه تهران فولاد متین 16,423 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 100 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 100 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 120 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 120 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 140 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 140 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 23,900 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 160 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 160 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 180 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 180 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 200 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 200 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 24,000 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 220 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 220 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
تیرآهن هاش سبک(hea) سایز 240 میلی متر ذوب آهن اصفهان شاخه 12 متری تیر آهن 240 میلی متر ذوب آهن - اصفهان ذوب آهن اصفهان 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
پروفیل C(سی پرلین) ضخامت 3 ارتفاع 160 شاخه 6 متری پروفیل C(سی پرلین) اصفهان 0 تومان
پروفیل C(سی پرلین) ضخامت 3 ارتفاع 180 شاخه 6 متری پروفیل C(سی پرلین) اصفهان 0 تومان
پروفیل C(سی پرلین) ضخامت 3 ارتفاع 200 شاخه 6 متری پروفیل C(سی پرلین) اصفهان 0 تومان
پروفیل C(سی پرلین) ضخامت 3 ارتفاع 220 شاخه 6 متری پروفیل C(سی پرلین) اصفهان 0 تومان
پروفیل C(سی پرلین) ضخامت 3 ارتفاع 240 شاخه 6 متری پروفیل C(سی پرلین) اصفهان 0 تومان
پروفیل آبرو یک طرفه ضخامت 3 ارتفاع 18 شاخه 6 متری پروفیل آبرو اصفهان 0 تومان
پروفیل آبرو دو طرفه ضخامت 3 ارتفاع 18 شاخه 6 متری پروفیل آبرو اصفهان 0 تومان
پروفیل درب و پنجره(پروفیل لنگه دری) ضخامت 2 شاخه 6 متری پروفیل درب و پنجره اصفهان 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر st۳۷ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,150 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر st۵۲ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,150 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر MO۴۰ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 19,350 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر ۷۰CR۲ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 0 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر CK۴۵ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 16,750 تومان
شمش آلیاژی ابعاد 125*125 میلی متر CK۶۰ طول 6 متر شمش 125*125 اصفهان 16,750 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 قم 16,300 تومان
شمش فولاد ابعاد 125*125 میلی متر 5SP طول 6 متر شمش 125*125 سمنان 16,200 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
لوله صنعتی سایز 3.4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله صنعتی 3.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله صنعتی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله صنعتی 1 inch اصفهان 0 تومان
لوله صنعتی سایز 1/1.4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله صنعتی 1/1.4 inch اصفهان 0 تومان
لوله صنعتی سایز 1/1.2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله صنعتی 1/1.2 inch اصفهان 0 تومان
لوله صنعتی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری لوله صنعتی 2 inch اصفهان 0 تومان
H بست آهنگیر لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
بست داربستی سبک لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
رابط 17 سانتی لوازم داربست کارخانه تهران 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
مش آجدار ضخامت 6 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 8 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 10 مش آجدار تهران 0 تومان
مش آجدار ضخامت 12 مش آجدار تهران 0 تومان
حرارتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 55 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 55 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 65 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 65 انبار اصفهان آهن 0 تومان
زیگزاگ 75 سانتی ضخامت 4.8 گرید 1008 زیگزاگ و حرارتی 75 انبار اصفهان آهن 0 تومان
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
عرشه فولادی تاراز شهرکرد ضخامت 0.80 عرض 1250 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز شهرکرد 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 0.90 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 1 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
عرشه فولادی تاراز ضخامت 1.25 عرض 915 عرشه فولادی انبار اصفهان تاراز 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 3 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 4 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 5 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
پیچ سر مته ارتفاع 9 سانتی متر گالوانیزه پیچ سرمته انبار اصفهان مکس تایوانی 0 تومان
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناس های بورس آهن
دسترسی سریع به کارشناس های بورس آهن از بخش ذیل امکان پذیر است
امین عظیمی
کارشناس فروش
09130520955
زهرا صادقی
کارشناس فروش
09136500445
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
سمیرا طهماسبی
کارشناس فروش
09136500331
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم